Cine sunt teroriştii? / Who are the terrorists?

TERORISMUL este o tactică de luptă neconvențională folosită pentru atingerea unor obiective politice. El se bazează pe acte de violență spectaculară acționate asupra unor populații neimplicate în mod direct în conflict dar cu potențial de presiune asupra conducerii, câteodată conducerea face acte de terorism asupra populației(stat , organizații, categorii sociale sau, împotriva unui grup de persoane civile) în sensul scontat de teroriști – producerea unui efect psihologic generalizat de panică și intimidare, augmentat de folosirea manipulativă a mediei, cu scopul atingerii unui obiectiv greu de realizat prin mijloace democratice sau convenționale. (Sursa: Wikipedia)

Societatea românească este, în aceste zile, fracturată profund.
Războiul dintre facţiunile aflate la vârful Puterii cere victime; pentru a exista victime, e nevoie de trupeţi.
Liderii celor două facţiuni aflate în război mârâie unii la alţii, azvârlind cu nonşalanţă numere: zeci, sute de mii, milioane. Aceste numere îi reprezintă pe cetăţenii care, dând curs unor manipulări grosolane, sunt gata să-şi sară în gât unii altora şi să-şi sacrifice timpul, sănătatea şi, din păcate, integritatea corporală, proprie precum şi pe cea a copiilor lor în beneficiul unor libărci care, neavând curajul să se înfrunte faţă în faţă, mizează pe slaba informare şi pe manipularea emoţională, viscerală, a cetăţenilor României.

Facţiunile de la vârful Puterii n-au nici o problemă în a sacrifica, efectiv, viaţa unor nevinovaţi, pentru a-şi atinge scopul iar acest scop este Puterea Absolută, cu tot ceea ce decurge de-aici.
Presiunile care se pun, prin intermediul mass-media, pe societatea românească în aceste zile sunt uriaşe. Oamenii sunt molestaţi emoţional; prin mesaje gândite, probabil, prin subteranele instituţiilor de forţă, cetăţenilor României li se deblochează, puţin câte puţin, acele supape care eliberează comportamentul visceral, instinctiv, de tip “luptă-sau-fugi”.

Liderii celor două facţiuni de la vârful Puterii, mă refer aici, nominal, la Liviu Dragnea şi la Klaus Iohannis, ca nişte generali pe câmpul de luptă, îşi aliniază trupele în vederea unei viitoare posibile confruntări corp-la-corp, în urma căreia victimele nu vor fi doar cei căzuţi pe câmp ci şi generaţiile care vor urma.

România se află, în aceste zile, la un pas de linia roşie care înseamnă disoluţia Statului şi dezbinarea ireversibilă a societăţii. Aşa a început distrugerea fostei Iugoslavii. Aşa a început distrugerea Ucrainei. Personal, cred cu tărie că ne aflăm în cel mai periculos moment al existenţei României ca stat independent şi naţional – nici măcar mineriadele nu au constituit un pericol atât de mare ca acest război al terorii între cei doi exponenţi ai distrugerii acestei ţări – Liviu Dragnea şi Klaus Iohannis.

Asmuţirea, cu bună ştiinţă, a românilor unii împotriva altora, prin presiuni psihologice şi exploatarea sentimentului de frică pentru viitor, cu încălcarea tuturor normelor elementare de decenţă, bun simţ şi responsabilitate din poziţia de conducători, îi transformă pe aceşti doi oameni, Klaus Iohannis şi Liviu Dragnea, în teroriştii care sunt gata să distrugă o ţară pentru a-şi atinge scopurile, folosind mass-media ca centuri cu explozibili.

Aş vrea să văd, într-o zi, milioane de români pe străzi, umăr la umăr, privindu-se deschis în ochi, dându-şi mâna, indiferenţi la opţiuni politice, categorie socială, nivel de pregătire, funcţie sau meserie.
Aş vrea să văd aceste milioane de români înconjurând, ca un val tăcut şi implacabil, instituţiile statului; fără strigăte, fără huiduieli, fără trompete, fluiere sau tobe.
O mulţime de milioane, o mulţime tăcută, asediind în linişte instituţiile Statului, purtând o singură pancartă, pe care să fie scris un singur cuvânt:
DESTUL.

_______________________________________________________

TERRORISM: The calculated use of unlawful violence or threat of unlawful violence to inculcate fear; intended to coerce or to intimidate governments or societies in the pursuit of goals that are generally political, religious, or ideological. (Source: TheFreeDictionary)

Romanian society is profoundly fractured these days.
The war between the two leading factions requires casualties and to have those, the leaders needs grunts to be sacrificed.

The leaders of the two factions are growling to each others face, throwing numbers with nonchalance: tens of thousands, hundreds of thousands, millions. These numbers are represented by the Romanian citizens who are ready to jump to each others throat, sacrificing their own time and their own soundness – even their children’s – due to a gross manipulation, for the benefits of some roaches who, being too cowardly to directly confront each other, are using the lack of information and emotional, visceral manipulation of the Romanian citizens to achieve their own goals.

The factions from the top have no problem at all to sacrifice the life of the Romanian citizens in order to get to a position of Absolute Power.
The pressure on the Romanian society is, nowadays, a huge one, thanks to the efforts of the media. The people are emotionally molested; through targeted messages, cooked in some dark areas of the secret services, certain bleeders from the mind of the citizens are slowly opening, starting to release the visceral type of behavior, the “fight-or-flight” behavior.

The leaders of the two factions – and I mean Liviu Dragnea and Klaus Iohannis – are acting like two generals on the battlefield, preparing their troops for a future close-combat; the victims will not only be the fallen ones on the battlefield but also the generations to come.

Romania is really close today to cross the Red Line, which represents the dissolution of the State and irreversible dismantling of the society. It happened in the past, almost the same way, when the former Yugoslavia was destroyed. It happened again when Ukraine was falling into the darkness of the civil war.
Personally, I think we are in the most dangerous moment of Romania’s existence, of our country’s existence as an independent and national one –even the miners’ interventions in 1990, 1991 and 1999 didn’t pose such a huge threat to our country as it is today, when we have this War of Terror between the two artisans of Romania’s destruction: Liviu Dragnea and Klaus Iohannis.

Setting Romanians against Romanians by psychological pressure, by exploitation of the fear for the future, knowing perfectly clear what this will lead to, throwing away any decency, common-sense and responsibilities, makes these two people, Liviu Dragnea and Klaus Iohannis, the real terrorists, ready to blow away a whole country for their own purposes, using mass-media as explosive belts.

I would like to see, one day, millions of Romanians on the streets, shoulder by shoulder, looking openly in each others eyes, shaking hands, despite of their politically opinions, social class, studies or occupation.
I would like to see these millions, like a huge wave, silently embanking all of the institutions of the State, without hundreds of banners, without yelling, without booing and without making trumpet noises.
A wave of millions, silently besieging the State, holding a single, huge banner, with a single word written on it:
ENOUGH.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s